Szentesi Lajtha László Alapfokú

Művészeti Iskola

 

KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

TUDNIVALÓK

Mi a zenei előképző?

A zenei írás – olvasás, illetve a zenei alapfogalmak elsajátítása kisiskolások számára a hangszeres tanulmányokat megelőzően. Ez a foglalkozás hetente kétszer, 45 perces csoportos óra keretében történik. Általános iskola 1-2. osztályosainak ajánljuk.

 

Kötelező-e a szolfézs?

A hangszeres oktatás első négy évfolyamán a szolfézs tanulása heti két órában kötelező. Az ötödik évfolyamtól kezdve már választhat a tanuló egyéb (pl. zeneirodalom, kamarazene, zenekar) tárgyakat heti 2-4 tanóra erejéig.

 

Ki iratkozhat be a művészeti oktatásra?

Iskolánk tanszakaira általános iskolai tanulmányaik megkezdése előtt egy évvel iratkozhatnak be gyerekek, és egészen 22 éves korukig maradhatnak iskolánk tanulói.

 

Mikor kell beiratkozni?

Minden tanévben minden növendéknek be kell iratkoznia.

Már meglévő növendékeink a főtárgy tanártól kapott beiratkozási lapon jelezhetik további tanulmányaik folytatását.

Új jelentkezőink a tavaszi felvételi eljárás során a felvételi lap kitöltésével jelezhetik tanulmányi szándékukat, amelyet egy rövid felvételi meghallgatás követ. Sikeres felvételi eljárás után az új jelentkezőink postai úton kapják meg a beiratkozási lapot, melyet pontosan kitöltve, a szülő által aláírva vissza kell küldeniük iskolánkba. A korlátozott számú férőhely miatt nem tudjuk minden érdeklődőnek biztosítani a zeneoktatás lehetőségét.

 

Mi a különbség a térítési díj és a tandíj között?

Tandíjnak nevezzük az oktatás egy főre eső teljes bekerülési költségét.

Térítési díjat kell fizetni, amennyiben a tanuló jogosult a művészetoktatási állami normatívára (tanulói jogviszonnyal rendelkezik és más alapfokú művészeti iskolában nem veszi igénybe a normatívát)

 

Egyéni vagy csoportos oktatás?

Egyéni oktatás a hangszeres órákon folyik.

Csoportos oktatásban részesülnek a zenei előképző tanulói, és a hangszeres tanulmányokat folytató tanulók kiegészítő órái (szolfézs, zeneirodalom, énekkar, kamarazene, zenekar)

 

 

^

SZENTESI LAJTHA LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 6600 Szentes, Kiss Bálint u. 11. | tel/fax: 63/400-406

Minden jog fenntartva! | www.lajthaszentes.hu