Szentesi Lajtha László Alapfokú

Művészeti Iskola

 

KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

FELVÉTELI

A felvételi időszakában iskolánk arra törekszik, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk mutatni az iskola zenei életét, értékrendjét, a különböző hangszercsoportokat, a pedagógusok nevelési, zenei irányelveit.

 

A hangszerbemutató hangverseny műsorában valamennyi, az iskolában oktatott hangszeren bemutatunk egy-egy rövid zeneművet.  A koncert fellépői olyan tehetséges növendékek, akik rövid ideje tanulnak a hangszerükön. A programot elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a különböző hangszerekkel, vagy akik nehezen tudják eldönteni, mit is válasszanak.

 

A nyílt hét alkalmával minden kedves érdeklődő betekintést nyerhet az egyéni és a csoportos órák menetébe, hangulatába. Ezen a héten iskolánk az egész éves órarend szerint kialakított rendszerben működik. Pedagógusaink 30 és/vagy 45 perces órákat tartanak növendékeiknek. Az órarend iskolánk előcsarnokában kerül kifüggesztésre, itt a konkrét időpontokon kívül a pedagógusok neve és az általuk oktatott hangszer neve is olvasható.

 

A felvételi eljárást minden tanévben, tavasszal tartjuk, ennek pontos időpontja plakátjainkon, honlapunkon és iskolánk hirdetőtábláin található.

 

- Az eljárás első lépése, hogy iskolánkban, a meghirdetett felvételi napokon kollégáink segítségével felvételi lapot kell kitölteni mind a hangszeres, mind a szolfézs előképző oktatásra jelentkezőknek.

- A kitöltött felvételi lapokkal lehet a rövid és barátságos felvételi meghallgatásra bejutni, ahol a jelentkező egyéni képességeit figyeljük meg, olyan játékos feladatokkal, mint a ritmustapsolás, népdaléneklés.

 

A tanszakainkra való bejutáshoz zenei előképzettség nem szükséges. A fúvós, a népzene és a vonós tanszakon hangszerkölcsönzési lehetőséget tudunk biztosítani, így itt a saját hangszer nem feltétele a zenei oktatás megkezdésének. Vannak azonban olyan hangszerek, ahol a saját hangszer biztosítása előnyt jelent, ilyen a zongora, a szintetizátor, a gitár és a furulya. A hangszeres oktatáshoz kötelezően kapcsolódó elméleti ismereteket az életkori sajátosságoknak megfelelően, csoportos óra keretében tanítjuk. Az egyéni órarendek kialakítását kizárólag a tanév kezdetén, az általános- és középiskolai órarendekhez igazodva tudjuk kialakítani. A korlátozott férőhelyek száma miatt előfordulhat, hogy nem minden jelentkezőnek tudunk helyet biztosítani, erről, mint ahogy a sikeres felvételi tényéről is írásban értesítjük a jelentkezőket. Sikeres felvételi esetén a beiratkozás egy tanévre szól.

 

 

^

SZENTESI LAJTHA LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 6600 Szentes, Kiss Bálint u. 11. | tel/fax: 63/400-406

Minden jog fenntartva! | www.lajthaszentes.hu